Privatlivspolitik

Denne privatlivspolitik (herefter ”Privatlivspolitikken”) beskriver Wilstrup ApS’ behandling af personoplysninger, herunder på www.planyourlife.dk.

Wilstrup ApS’ behandling af personoplysninger sker i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningen (forordning (EU) nr. 2016/679 af 27. april 2016) og databeskyttelsesloven (lov nr. 502 af 23. maj 2018).

1.    Dataansvarlig og kontaktoplysninger

Den juridiske enhed, som er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger er:

Wilstrup

CVR-nr. 30483294

Folkets alle 29

2000 Frederiksberg

Du kan kontakte os på:

E-mail: info@planyourlife.dk

Tlf.: +45 53 53 69 12

2.    Behandlingen af personoplysninger

Til brug for vores levering af ydelser til dig indsamler, behandler og opbevarer Wilstrup ApS en række personoplysninger om dig. Grundlaget for behandlingen af personoplysninger er beskrevet nedenfor i afsnit 3.

3.    Wilstrup ApS’ grundlag for behandling af personoplysninger

Ved køb foretaget på Hjemmesiderne eller efter individuel aftale med Wilstrup ApS behandler vi personoplysninger om dig, herunder dit navn, adresse, e-mail og dine betalingsoplysninger, efter databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b. Ved køb af produkter på Hjemmesiderne og/eller efter individuel aftale med Wilstrup ApS behandler vi desuden dine personoplysninger for at kunne fakturere dig for vores ydelser, herunder navn, adresse, e-mail, telefonnummer, kortnummer. Behandlingen sker efter databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c, af hensyn overholdelse af Wilstrup ApS’ forpligtelser efter bogføringsloven og årsregnskabsloven. Dine personlige oplysninger bliver i dette tilfælde opbevaret i 5 år i henhold til bogføringsloven.

Hvis du har givet samtykke til, at Wilstrup ApS, som led i sin markedsføring, må bruge dit billede på Hjemmesiderne eller på Wilstrup ApS’ andre platforme, herunder Facebook, LinkedIn og Instagram, behandler vi dine personoplysninger efter databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a.

Hvis du henvender dig til os via e-mail eller anden elektronisk kommunikation, behandler vi dine personoplysninger for at kunne rådgive dig og besvare din henvendelse. I disse tilfælde behandler vi oplysninger om din e-mail, dit navn og evt. andre oplysninger, du måtte angive i din henvendelse. Behandlingen sker i disse tilfælde efter databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.

Hvis du samarbejder med Wilstrup ApS om leveringen af ydelser på Hjemmesiderne og/eller efter individuel aftale, behandler Wilstrup ApS personoplysninger om dig, herunder navn, adresse, e-mail og kontooplysninger, efter databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b.

4.    Opbevaring

Dine personoplysninger bliver opbevaret af Wilstrup ApS, så længe det er nødvendigt henset til opfyldelsen af det formål, personoplysningerne er blevet indsamlet til. Når opbevaringen af dine personoplysninger ikke længere er nødvendig, bliver dine personoplysninger slettet.

5.    Databehandlere

Wilstrup ApS anvender databehandlere, som hjælper med at levere indhold til Wilstrup ApS’ hjemmeside. Wilstrup ApS anvender databehandlere til f.eks. Billy til fakturering, Stripe til betalinger foretaget på Hjemmesiderne samt Notion til onlinekurser, Mailer Lite til e-mails og Woocommerce til fakturering med Stripe. Dine personoplysninger kan derfor blive overført og opbevaret af Wilstrup ApS’ databehandlere. Wilstrup ApS’ databehandlere vil behandle dine personoplysninger på vegne af Wilstrup ApS som led i et aftaleforhold.

6.    Overførelse af personoplysninger til lande uden for EU/EØS

Wilstrup ApS vil overføre personoplysninger om dig til lande uden for EU/EØS, som måske ikke har fået konstateret et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau af Europa-Kommissionen. Sådanne overførelser af dine personoplysninger vil kun ske, hvis modtageren af dine oplysninger har accepteret Europa-Kommissionens standard-kontraktklausuler.

7.    Dine rettigheder

Du har ret til at anmode om indsigt i, hvilke personoplysninger Wilstrup ApS behandler om dig, hvor dine personoplysningerne er indsamlet, og hvad vi anvender dine personoplysningerne til.

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores indsamling og behandling af dine personoplysninger. Du har ligeledes ret til at anmode om berigtigelse eller sletning af personoplysningerne, hvis personoplysningerne er forkerte eller mangelfulde.

Du har ret til at anmode Wilstrup ApS om begrænset behandling af dine personoplysninger.

Hvis Wilstrup ApS’ behandling af dine personoplysninger er baseret på samtykke eller sker som følge af opfyldelse af en kontrakt, og behandlingen af dine personoplysninger sker automatisk, har du ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format. Du har desuden ret til at overføre disse personoplysninger til en anden dataansvarlig uden hindring, hvis det er teknisk muligt.

Hvis du har givet samtykke til Wilstrup ApS’ behandling af dine personoplysninger, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Ved tilbagetrækning af samtykke vil behandlingen af dine personoplysninger stoppe, og dine personoplysninger vil blive slettet, medmindre der er sagligt grundlag for fortsat behandling eller opbevaring af dine personoplysninger. Wilstrup ApS’ behandling af dine personoplysninger inden tilbagetrækningen af samtykket bliver ikke påvirket heraf.

**Du kan læse mere om dine rettigheder på Datatilsynets hjemmeside: https://www.datatilsynet.dk/media/6893/registreredes-rettigheder.pdf.**

8.    Cookiepolitik

Du kan læse mere om brugen af cookies i Wilstrup ApS’ cookiepolitik, som kan findes ved at klikke her: læs mere om Cookies

9.    Spørgsmål og klageadgang

Hvis du har spørgsmål til Privatlivspolitikken, eller hvis du er utilfreds med vores behandling af dine personoplysning, er du altid velkommen til at kontakte Wilstrup ApS på info@planyourlife.dk Ønsker du at klage over Wilstrup ApS’ behandling af dine personoplysninger, kan du klage til Datatilsynet:

Datatilsynet

Carl Jacobsens Vej 35

2500 Valby

Tlf.: 33 19 32 00

E-mail: dt@datatilsynet.dk

10.  Ændringer af Privatlivspolitikken

Wilstrup ApS har ret til at ændre i Privatlivspolitikken fra tid til anden, herunder som følge af ændringer i lovgivningen, nye tekniske løsninger eller for at forbedre funktioner på hjemmesiden.

Privatlivsbetingelserne er senest opdateret 15.08.2023