Generelle betingelser

Produkter og tjenester udbydes af:

Wilstrup

CVR-nr. 30483294

Folkets alle 29

2000 Frederiksberg

Du kan kontakte os på:

E-mail: info@planyourlife.dk

Tlf.: +45 53536912

Enhver ydelse fra Wilstrup ApS leveres i henhold til disse handelsbetingelser, medmindre betingelserne er fraveget ved skriftlig aftale. Wilstrup ApS forbeholder sig retten til på ethvert tidspunkt at ændre disse handelsbetingelser. Ved væsentlige ændringer vil Wilstrup ApS bestræbe sig på at give mindst 15 dages varsel, inden de nye vilkår træder i kraft.

2.   Anvendelsesområde

Wilstrup ApS sælger online kurser (herefter ”Online Kurser”) og digital downloads (herefter ”digitale downloads”) på www.planyourlife.dk samt på andre hjemmesider og platforme eller efter individuel aftale (herefter samlet betegnet som ”Produkterne”).

Disse handelsbetingelser finder anvendelse ved køb af enhver ydelse, som bliver solgt af Wilstrup ApS til kunden (herefter ”du” eller ”kunden”) via www.planyourlife.dk og andre hjemmesider/platforme drevet af wilstrup ApS (herefter ”Hjemmesiderne”) eller efter personlig aftale.

3.   Betaling

Alle priser oplyst af Wilstrup ApS, herunder på Hjemmesiderne, er i danske kroner (DKK) og ex. moms.

Betaling for Produkterne skal ske straks, medmindre andet er aftalt ved skriftlig aftale mellem Wilstrup og kunden. Der kan betales med Mastercard & Visakort formidlet af Stripe

4.   Levering

Når du har gennemført betalingen for Produkterne på Hjemmesiderne, får du tilsendt en e-mail med personlige oplysninger omkring dit køb. Hvis du ikke modtager en e-mail med disse oplysninger efter betalingen er gennemført, opfordres du til at undersøge mappen ”uønsket mail”. Hvis du ikke har modtaget e-mailen, bedes du kontakte mig på info@planyourlife.dk

Du vil som udgangspunkt have adgang til Wilstrup ApS’ digitale platforme på ubestemt tid. Produkterne og andet materiale fra Wilstrup ApS’ digitale platforme kan downloades og benyttes til personlig brug. Wilstrup ApS forbeholder sig imidlertid retten til løbende at ændre indholdet på platformene. Desuden kan Wilstrup ApS lukke adgangen til de digitale platforme med 14 dages varsel. Kunden vil modtage et sådant varsel på den e-mailadresse, som kunden oprindeligt har registreret sig med. Det er kundens ansvar at holde Wilstrup ApS orienteret om kundens aktuelle e-mailadresse. Såfremt adgangen til en digital platform lukkes, vil du have mulighed for at downloade materialet. Alternativt vil indholdet blive flyttet til en anden af Wilstrup ApS’ andre platforme, som du vil få adgang til.

5.   Rettigheder og forpligtelser

Wilstrup ApS ejer og bevarer alle ophavsrettigheder og intellektuelle ejendomsrettigheder til Produkterne og andet materiale tilgængelig gjort på Wilstrup ApS’ digitale platforme. Intet i forbindelse med køb af Produkterne skal anses som en overdragelse af Wilstrup ApS’ ophavsrettigheder eller intellektuelle ejendomsrettigheder.

Ved køb af Produkterne accepterer du således automatisk, at du ikke må videresende eller på anden måde dele materialer, dokumenter, pdf’er, videoer, modeller eller lignende, som du er kommet i besiddelse af i forbindelse med køb og brug af Produkterne. Produkterne og andet materiale, som du har fået adgang til ved køb af Produkterne, er udelukkende til personlig brug. Adgang til det købte materiale på de digitale platforme er personlig, og må ikke deles med andre.

Ved en erhvervskundes køb af Produkterne, er det alene den registrerede kontaktperson for virksomheden, der får personlig adgang til Produkterne og andet materiale på Wilstrup ApS digitale platforme. Produkterne og andet materiale må således ikke deles internt i virksomheden uden Wilstrup´s ApS’ forudgående samtykke.

Produkterne som Wilstrup ApS udbyder omhandlende forretnings udvikling, garanterer ikke at Produkterne resulterer i økonomisk succes eller forbedrer kundens egne aktiviteter. Hvis du benytter Produkterne til et kommercielt eller forretningsmæssigt formål, har Wilstrup ApS intet ansvar over for dig for indirekte tab eller følgeskader, tab af fortjeneste, tab af forretning, tab af forventede besparelser, forretningsafbrydelse eller tab af forretningsmuligheder.

Wilstrup ApS er ikke ansvarlig for handlinger og andre aktiviteter, som du måtte udføre ud fra anvisninger i Produkterne eller andet materiale. Det er til enhver tid kundens eget ansvar at være opdateret på gældende lovgivning og sikre, at aktiviteter er i overensstemmelse hermed. Wilstrup ApS opfordrer således til, at du sikrer dig, at aktiviteter, som du udfører ud fra anvisninger i Produkterne eller andet materiale, er i overensstemmelse med den gældende markedsføringslov samt den speciallovgivning, som måtte gælde inden for din branche.

6.   Fortrydelses- og reklamationsret

Som forbruger har du 14 dages fortrydelsesret på køb af Produkterne. Fortrydelsesretten regnes fra den dag, hvor du har fået adgang til Wilstrup ApS’ digitale platforme. Dette gælder selvom, du har downloadet materiale fra Wilstrup ApS’ digitale platforme. Som forbruger har du reklamationsret ved køb af Produkterne. Dette betyder, at du har reklamationsret i 2 måneder efter udløbet af leveringsperioden for Online Kurser. Du vil dog altid som minimum have 24 måneders reklamationsret efter leveringstidspunktet for Online Kurser.

Som erhvervskunde har du som udgangspunkt ikke fortrydelsesret. Wilstrup ApS giver dog erhvervskunder mulighed for at fortryde køb af Produkterne inden for 7 dage. Fortrydelsesretten regnes fra den dag, erhvervskunden har fået adgang til Wilstrup ApS’ digitale platforme.

For at gøre brug af fortrydelsesretten skal du skrive en e-mail til Wilstrup ApS via info@planyourlife.dk hvor meddeler, at du ønsker at fortryde dit køb. Hvis du vælger at gøre brug af fortrydelsesretten, refunderer Wilstrup ApS betalingen senest 5 dage fra den dag, hvor Wilstrup ApS har modtaget meddelelsen om, at du ønsker at fortryde købet. Pengene vil blive tilbageført til samme betalingsmiddel, som du benyttede ved købet.

7.   Cookie- og persondatapolitik

Wilstrup ApS’ cookie- og privatlivspolitik kan findes på Hjemmesiderne eller ved at klikke her.

8.   Feedback og klageadgang

Hvis du har feedback eller kommentarer i forbindelse med køb af Produkterne, eller hvis du gerne vil klage over dit køb på Hjemmesiderne, er du altid velkommen til at kontakte Charlotte Wilstrup på info@planyourlife.dk. Er du forbruger, kan du klage til Center for Klageløsning via www.naevneneshus.dk:

Center for Klageløsning

Nævnenes Hus

Toldboden 2

8800 Viborg

Har du som forbruger bopæl i et andet EU-land end Danmark, kan du ligeledes sende din klage til EU-Kommissionens onlinetvistbilæggelse klageportal via www.ec.europa.eu/odr

Handelsbetingelserne er senest opdateret den 15-08-2023.